Català Castellano
Puntualitat
centre

Arribi al Centre almenys 15 minuts abans de l'hora convinguda. Això li permetrà omplir el full de tractament, i així proporcionar-nos informació mèdica i de contacte.

Més informació al 93 663 08 51 o a info@clerch.cat